Locatie

Congrescentrum 1931
Oude Engelenseweg 1
5222AA 's-Hertogenbosch 
(zie route)
Parkeerkaart kost € 8,- en kan alleen per pin betaald worden.


Aanmelden

Je kunt je hier aanmelden. Na je aanmelding ontvang je een bevestiging per e-mail. Een dag voor aanvang van de Material Handlingdag sturen wij je nog een keer de bevestiging per e-mail, inclusief praktische informatie.

Voorwaarden
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten van Vakmedianet B.V. zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van Vakmedianet B.V., gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te ‘s-Gravenhage op 4 februari 2015 onder depotnummer 17/2015. Een exemplaar van deze voorwaarden vindt u hier.